www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Út, 09/27/2022 - 00:04

Když se řekne BOZP a PO, většina lidí si představí jen dané školení. Součástí BOZP je však i příslušná dokumentace, kterou musí zaměstnavatelé vést. Jak je to s ní, pokud pořádáte školení online formou?

Povinnost vést dokumentaci BOZP a PO ukládá zákoník práce a celá řada předpisů. Její rozsah je stanovený charakterem pracoviště, provozovanými činnostmi a používanými pracovními prostředky. Je to tedy individuální věc, která se musí posoudit ve vztahu k dané společnosti.

Jaká dokumentace se musí zpracovávat?

Je toho hodně. Pro účely BOZP se musí zpracovávat:

 

- dokumentace prevence rizik

 

- pracovních úrazů

 

- kontrolní činnosti nebo školení

 

Cílem je, aby vznikly dokumenty čitelné pro běžného člověka. Zkuste se tedy vyvarovat objemných dokumentů citujících nudné předpisy, raději připravte manuály s pokyny, jež budou každému jasné. Nebo tuhle činnost nechte na někom povolanějším. Drtivá většina firem svěřuje BOZP a PO odborníkům. Včetně školení a jejího dokumentace.

Nejlepší je školení BOZP a PO online

Doby, kdy do firmy přišel školitel a celá firma se usadila, aby mohla poslouchat jeho nudné vyprávění, jsou už prakticky pryč. Dnes hrají prim e-learning kurzy, které jsou daleko flexibilnější a efektivnější. Každý zaměstnanec si kurz splní tehdy, kdy mu to vyhovuje, navíc si z něj odnese daleko více znalostí. Interaktivní online kurzy s certifikátem totiž daleko lépe dokáží udržet pozornost.

Přesně takové zaštiťuje společnost PREVENT, známý koordinátor BOZP a pracovnělékařských služeb. Zajišťuje nejen školení, ale i vedení agendy BOZP a PO, poradenství, audity, školení. Pro firemní vzdělávání má dvě LMS platformy – learning management system (LMS) EDUNIO a INSTRUCTOR. Na platformě INSTRUCTOR  probíhají právě zákonná školení BOZP a PO, první pomoci, profesní školení řidičů a další. EDUNIO je pak určené pro vzdělávání firem s větším počtem zaměstnanců.

Dokumentace při online školení je automatická

Zajímavá není jen úspora času a vyšší efektivita online školení. Také dokumentace BOZP a PO se stává snadnější. LMS systémy totiž samy o sobě uchovávají řadu průkazných informací jako záznam o průchodu uživatele kurzem, záznam výsledku ověření znalostí, obsah školení atd. Dokáží také hlídat termíny pravidelných školení, takže nemusíte na nic myslet. Kdykoliv potřebujete, snadno si vytisknete záznam o školení nebo jeho osnovu.

Systémy INSTRUCTOR i EDUNIO jsou navíc pravidelně aktualizovány, aby byly v souladu s aktuálně platnými zákony a předpisy. To se týká jak samotného obsahu školení, tak samozřejmě i požadavků na dokumentaci.

Zní to všechno zajímavě? Také byste si rádi ušetřili práci, a přitom dostáli všech zákonných požadavků? Spojte se s PREVENT, lepšího specialistu na BOZP budete hledat jen těžko.

reklama: